streda 18. mája 2011

Zmena ceny opcie vplyvom času

Cena opcií sa vplyvom času mení rozdielnym tempom pre opcie ITM, OTM, ATM. Vyjadruje sa pomocou parametra Theta. Ak kupujeme opcie (call, put), Theta je pre nás záporná. Čas hrá proti nám. Ak ich predávame, Theta je kladná. Čas hrá s nami.

Rozdielna zmena ceny je to preto, že OTM opcie obsahujú len časovú zložku, ktorá s blížiacou sa expiráciou stále rýchlejšie vyprcháva. ITM opcie naproti obsahujú vnútornú hodnotu, ktorá nevyprchá. Preto strácajú hodnotu s blížiacou sa expiráciou pomalšie.
Viac OTM opcie strácajú časovú hodnotu rýchlejšie.
Tieto rozdiely sú zreteľné až s blížiacou sa expiráciou - viď. grafy:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára